فرسودگی شغلی

آیا در کار، زیادی به خودتان سخت می‌گیرید؟

آیا در کار، زیادی به خودتان سخت می‌گیرید؟

همه ما دوره‌هایی پرفشار را در محل کار داریم، وقتی چند ددلاین و ضرب‌الاجل کاری با هم همزمان می‌شوند، زمان یک معامله مهم در حال نزدیک شدن است یا وقتی یک فصل پرکار و شلوغ به مدت چندین ماه ادامه پیدا می‌کند. در طی این دوره‌ها، ممکن است سخت‌تر و برای ساعات بیشتری کار کنیم، اما در عین حال می‌دانیم که این وضعیت موقتی است و می‌توانیم نتیجه این دوره […]

وقتی علاقه به کار منجر به فرسودگی شغلی می‌شود فرسودگی شغلی

وقتی علاقه به کار منجر به فرسودگی شغلی می‌شود

بدون شک این توصیه نخ نما را زیاد شنیده‌اید که: “اگر کاری را که دوست دارید انجام دهید، دیگر حتی یک روز هم در زندگی خود کار نخواهید کرد.” این جمله ایده جالبی است اما به هیچ عنوان حقیقت ندارد. وقتی انجام کاری که دوست داریم را با کار نکردن برابر می‌دانیم، منتج به این باور می‌شود که اگر عاشق کاری هستیم، باید مداوم و همیشه در حال انجام آن […]

Scroll to Top