مشاوره

روان‌شناس، مشاور، روانپزشک، روانکاو، کوچ، و منتور! اینا با هم چه فرقی دارن؟ مشاوره

روان‌شناس، مشاور، روانپزشک، روانکاو، کوچ، و منتور! اینا با هم چه فرقی دارن؟

اگر کسی سرما بخورد، دستش بشکند، یا تپش قلب بگیرد می‌داند که برای درمان شدن به پیش پزشک با چه تخصصی مراجعه کند. اما اگر کسی درگیر مشکلات روحی روانی شود، معمولا نمی‌داند باید به چه کسی با چه تخصصی مراجعه کند و نمی‌داند چه انتظاری باید از هر تخصص داشته باشد. خیلی از افراد در درجه اول سعی می‌کند این مسائل روانشناختی خود را مخفی نگه دارند. زیرا در […]

Scroll to Top