معنا

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟

از دست دادن شغل اتفاقی بسیار تکان دهنده به شمار می‌رود؛ از دست دادن وسیله تأمین معاش است، از دست دادن توانایی حمایت از خود و اغلب از خانواده‌مان. اما تاثیر عاطفی این اتفاق، فراتر از فشار مالی‌ای است که به فرد وارد می‌کند. برای بسیاری از افراد، شغل، بستری برای یافتن معانی و ارتباطات باارزش است و زمانی که از دست می‌رود، این سلسله را هم با خود می‌برد. […]

وقتی علاقه به کار منجر به فرسودگی شغلی می‌شود فرسودگی شغلی

وقتی علاقه به کار منجر به فرسودگی شغلی می‌شود

بدون شک این توصیه نخ نما را زیاد شنیده‌اید که: “اگر کاری را که دوست دارید انجام دهید، دیگر حتی یک روز هم در زندگی خود کار نخواهید کرد.” این جمله ایده جالبی است اما به هیچ عنوان حقیقت ندارد. وقتی انجام کاری که دوست داریم را با کار نکردن برابر می‌دانیم، منتج به این باور می‌شود که اگر عاشق کاری هستیم، باید مداوم و همیشه در حال انجام آن […]

Scroll to Top