کرونا

تغییر شغل در زمان ویروس کرونا

تغییر شغل در زمان ویروس کرونا

حوادث غیرمنتظره و شوکه‌کننده روال عادی زندگی‌مان را مختل می‌کنند، ما را از دایره امنمان بیرون می‌کشند و به سمتی هدایتمان می‌کنند که از خودمان سوالاتی بزرگ بپرسیم؛ برای مثال چه چیزی مهم است و…

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟ از دست دادن شغل X توصیه برای شروع دوباره پس از بیکار شدن کنار آمدن با معضل بیکار شدنafter-losing-job-you-loved

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟

چطور می‌توان با معضل از دست دادن شغلی که دوستش داشیتم کنار بیاییم؟ این مقاله در سه توصیه به شما کمک می‌کند تا پس از بیکار شدن، شروعی دوباره را تجربه کنید.

برگشت به بالا