کرونا

تغییر شغل در زمان ویروس کرونا

تغییر شغل در زمان ویروس کرونا

حوادث غیرمنتظره و شوکه‌کننده روال عادی زندگی‌مان را مختل می‌کنند، ما را از دایره امنمان بیرون می‌کشند و به سمتی هدایتمان می‌کنند که از خودمان سوالاتی بزرگ بپرسیم؛ برای مثال چه چیزی مهم است و چه کاری ارزش انجام دادن دارد؟. بنابراین اصلا جای تعجب ندارد که در دوران بحران کرونا کنونی، بسیاری از افراد در حال تجدید نظر در مورد مشاغل خود هستند. اما واقعا اکنون، زمان مناسبی برای […]

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟

بعد از دست دادن شغلی که عاشقش بودیم چه کنیم؟

از دست دادن شغل اتفاقی بسیار تکان دهنده به شمار می‌رود؛ از دست دادن وسیله تأمین معاش است، از دست دادن توانایی حمایت از خود و اغلب از خانواده‌مان. اما تاثیر عاطفی این اتفاق، فراتر از فشار مالی‌ای است که به فرد وارد می‌کند. برای بسیاری از افراد، شغل، بستری برای یافتن معانی و ارتباطات باارزش است و زمانی که از دست می‌رود، این سلسله را هم با خود می‌برد. […]

Scroll to Top