در محیط کار

تاب ‌آوری (Resiliency) چیست و چگونه بیشترش کنم؟ +پرسشنامه

تاب ‌آوری (Resiliency) چیست و چگونه بیشترش کنم؟ +پرسشنامه

تاب آوری، مهارتی کلیدی‌ست و به فرد کمک می‌کند که پس از یک تجربه شکست، دوباره روی پایش بایستد. این مقاله، به تعریف تاب آوری، اهمیت و مزایای آن، اندازه گیری سطح تاب‌ آوری، وِیژگی ‌های افراد تاب‌ آور و نحوه تقویت تاب‌ آوری می‌پردازیم.

برگشت به بالا