در محیط کار

تاب ‌آوری (Resiliency) چیست و چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟ + پرسشنامه سنجش سطح تاب‌ آوری

تاب ‌آوری (Resiliency) چیست و چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟ + پرسشنامه سنجش سطح تاب‌ آوری

تاب آوری، مهارتی کلیدی‌ست و به فرد کمک می‌کند که پس از یک تجربه شکست، دوباره روی پایش بایستد. این مقاله، به تعریف تاب آوری، اهمیت و مزایای آن، اندازه گیری سطح تاب‌ آوری، وِیژگی ‌های افراد تاب‌ آور و نحوه تقویت تاب‌ آوری می‌پردازیم.

برگشت به بالا