بازسازی شغل

نگاهی دقیق ‌تر به بازسازی شغل بازسازی شغل

نگاهی دقیق ‌تر به بازسازی شغل

زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه بازسازی شغل (Job crafting) (به معنای تغییر شغلتان به منظور اینکه برایتان بیشتر درگیر کننده {Engaging؛ این درگیری، به معنای درگیری مطلوب یا به بیانی دیگر، غرق شدن در کار است؛ برای مثال لذت بردن از کار موردنظر به قدری باشد که فرد متوجه گذر زمان نشود.} و معنادار باشد) […]

برگشت به بالا