ابزارها

ما در ۱۰۰۰۰روز سعی کرده‌ایم ابزارهایی را برای بهبود مسیر شغلی در اختیارتان قرار دهیم. در این قسمت می‌توانید این ابزارها را دانلود نمایید.

ابزار طراحی زندگی

به‌کمک این ابزار می‌توانید جایگاه فعلی خود را شناسایی کرده و برای ادامه دادن و یا تغییر مسیر شغلی خود برنامه‌ریزی کنید. برای استفادهٔ مؤثرتر از این ابزار، می‌توانید خلاصهٔ کاربردی کتاب «زندگی خود را طراحی کنید» را مطالعه کنید.

کتابچهٔ EDSO (هورمون‌های شادی‌بخش) در هنگام کار

در این کتابچه که برگرفته از کتاب رهبران آخر غذا می‌خورند می‌باشد، به بررسی هورمون‌هایی که باعث ایجاد احساس مثبت در ما می‌شود پرداخته شده و از تأثیر آنها روی کار کردنمان گفته می‌شود.

گزارش نظرسنجی میزان رضایت از انتخاب رشته

در این گزارش به بررسی میزان رضایت از انتخاب رشته و عوامل مؤثر بر آن پرداخته می‌شود.

برگشت به بالا